C6 (جهت مشاهده جی کوئری بر روی تصویر کلیک کنید)
توضیحات:
 • گالری با نمایش تصاویر کوچک و نمایش تصاویر بزرگ
 • امکان زوم تصویر بزرگ
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 • حجم پایین و بارگذاری سریع
C5 (جهت مشاهده جی کوئری بر روی تصویر کلیک کنید)
توضیحات:
 • گالری با نمایش تصاویر کوچک و نمایش تصاویر بزرگ
 • امکان زوم تصویر کوچک با کلیک کردن روی تصویر
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 • حجم پایین و بارگذاری سریع
C4 (جهت مشاهده جی کوئری بر روی تصویر کلیک کنید)
توضیحات:
 • گالری با نمایش تصاویر کوچک و نمایش تصاویر بزرگ
 • امکان زوم تصویر بزرگ با بردن ماوس روی تصویر
 • با قابلیت تغییر تعداد تصاویر
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 • حجم پایین و بارگذاری سریع
C3 (جهت مشاهده جی کوئری بر روی تصویر کلیک کنید)
توضیحات:
 • گالری به صورت FACYBOX
 • امکان ایجاد صفحه بندی و توضیح برای تصاویر
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 • حجم پایین و بارگذاری سریع
C2 (جهت مشاهده جی کوئری بر روی تصویر کلیک کنید)
توضیحات:
 • گالری با نمایش تصاویر کوچک و نمایش تصاویر بزرگ
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 • حجم پایین و بارگذاری سریع
C1 (جهت مشاهده جی کوئری بر روی تصویر کلیک کنید)
توضیحات:
 • گالری با دو ردیف نمایش تصاویر کوچک و نمایش تصویر بزرگ در وسط
 • امکان زوم تصویر بزرگ با بردن ماوس روی تصویر وسط
 • سازگار بااغلب مرورگر های رایج بجز ورژن های پایین مرورگر اینترنت اکسپلورر